Voor de veiligheid van iedereen die op het HobNob terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig door voor je naar het HobNob festival komt, want door aanwezig te zijn op het festivalterrein ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

Kaarten

Voor HobNob hoef je geen kaarten te kopen, want het festival is gratis toegankelijk. Indien deze worden aangeboden, zal onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de politie.

 

Toegangscontroles

HobNob is gratis toegankelijk. Er zijn wel toegangscontroles, voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. Bij deze controles worden tassen gecontroleerd en kan er gefouilleerd worden.

 

De volgende zaken mogen niet mee op het HobNob terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis worden gebracht:

  • drink- en etenswaren
  • glas, blik en (plastic) flessen
  • vuurwerk
  • wapens
  • gevaarlijke/scherpe voorwerpen
  • parfum, deodorant en overige spuitbussen
  • stoelen, krukjes e.d.
  • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing).
  • (semi-)professionele fotocamera’s, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen.

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie het festivalterrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

In beslag genomen voorwerpen

Zaken die niet zijn toegestaan op het festivalterrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt.

Eigen risico

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van HobNob is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

 

 

bewaking

Op het gehele festivalterrein loopt beveiliging en politie rond.

image001

Ongewenst gedrag en strafbare feiten

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen direct uitgevoerd dan wel nageleefd te worden. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

 

 

Alcohol

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. HobNob wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd.

Als je 18 jaar of ouder bent en er is twijfel over de hoogte van je leeftijd, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd. Draag dan ons speciale NIX18 polsbandje, verkrijgbaar bij de bar.

Drugs

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is op HobNob festival terrein niet toegestaan en is strafbaar.

Wildplassen

Is natuurlijk niet toegestaan en de politie deelt hiervoor bekeuringen uit. Maak dus gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

 

Verkoop en promotie

Verkoop en of promotie van goederen en/of diensten op of rond het HobNob terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

 

Kinderen

Kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen toegelaten tot het terrein onder begeleiding van een volwassene.

 

Dieren

Zijn toegestaan, mits aangelijnd en geheel op eigen risico.

 

Rolstoelen

De organisatie van HobNob doet zijn best om het festival toegankelijker te maken voor rolstoelen. Zo mogelijk zijn er een aantal plaatsen voor rolstoelen, vlak bij de podia. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is.

Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Overnachten

Op het HobNob terrein mag niet worden overnacht.

Verloren of gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens het festival verzameld bij de backstagetent. Na afloop van het festival worden gevonden voorwerpen naar de Stadstoezicht Almelo gebracht. Bent u uw fiets of bromfiets kwijt? Doe eerst aangifte van diefstal bij de politie. Daarna kunt u bij Stadstoezicht kijken of uw verloren fiets of bromfiets is teruggevonden.